CENÍK

 

Ceník pro cvičení s dětmi

Vstupní vyšetření a návrh cvičení                                                  60 min ...........................350 Kč

Další návštěvy s instruktáží rodičů                                                30 min ...................................200 Kč

 

Ceník pro dospělé

Vstupní vyšetření, návrh terapie + ukázka cvičení         60 min ..........................350Kč 

Další návštěvy a kontroly správného cvičení                 30 min ...........................200 Kč

Poradenství                                                                   30 min ..........................200 Kč

Masáže                                                                         30 min ...........................200 Kč

 

Kineziologický taping ........................................................................................2 Kč/1cm pásky